وب سایت شخصی محمود پورهادی - آموزش خوشنویسی و خط نستعلیق- آلبوم آثار و فعالیتها  – تدریس خوشنویسی

تکلیف فوق ممتاز

به استحضار هنرجویان دوره فوق می رساند ، هر هنرجو با توجه به قالب های انتخابی به منظور شرکت در امتحان ، بایستی تکالیف خود را در کلاس ارائه نماید .

هر یک از هنرجویان باید در هر جلسه در راستای قالب یا قالبهای تخصصی خط خود موضوعی به دلخواه انتخاب نموده ، حداقل ۲۰ مرتبه آن را اجرا نموده و در کلاس ارائه دهند .

قالب های خط نستعلیق در دوره فوق ممتاز عبارتند از :

کتابت – چلیپا – سیاه مشق – ترکیب آزاد – کتیبه

گروه : عمومی

پست الکترونیک نمایش داده نمیشود فیلد ضروری *

*