وب سایت شخصی محمود پورهادی - آموزش خوشنویسی و خط نستعلیق- آلبوم آثار و فعالیتها  – تدریس خوشنویسی

جلسه دوازدهم کلاس فوق ممتاز

جلسه دوازدهم کلاس فوق ممتاز روز دوشنبه ۹ اسفند ۹۵ در محل کلاس شماره یک انجمن خوشنویسان اراک برگزار می گردد .

تکلیف این جلسه اجرای چلیپا می باشد . هنرجویان بایستی موضوعات زیر را اجرا کرده و در کلاس ارائه دهند .

۱

در محفل دوستان بجز یاد تو نیست . آزاده نباشد آنکه آزاد تو نیست .

شیرین لب و شیرین خط و شیرین گفتار . آن کیست که با این همه فرهاد تو نیست . (هندی)

۲

شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد . فریبنده زاد و فریبا بمیرد .

شب مرگ تنها نشیند به موجی . رود گوشه ای دور و تنها بمیرد(مهدی حمیدی شیرازی)

۳

افسانه حیات دو روزی نبود بیش . آن هم کلیم با تو بگویم چه سان گذشت .

یک روز صرف بستن دل شد به این و آن . روز دگر به کندن دل زین و زان گذشت . (کلیم کاشانی)

۴

پادشاها لشکر توفیق همراه تواند . خیز اگر بر عزم تسخیر جهان ره میکنی .

با چنین جاه و جلال  از پیشگاه سلطنت . آگهی و خدمت دلهای آگه میکنی . (حافظ)

۵

با شاهد شوخ شنگ و یا بربط و نی . کنجی و فراغتی و یک شیشه ی می .

چون گرم شود ز باده ما را رگ و پی . منت نبریم یک جو از حاتم طی . (حافظ)

گروه : عمومی

پست الکترونیک نمایش داده نمیشود فیلد ضروری *

*