وب سایت شخصی محمود پورهادی - آموزش خوشنویسی و خط نستعلیق- آلبوم آثار و فعالیتها  – تدریس خوشنویسی

جلسه یازدهم فوق ممتاز

به استحضار هنرجویان فوق ممتاز می رساند جلسه دهم روز دوشنبه ۲۵ بهمن ۹۵ در محل کلاس شماره یک انجمن خوشنویسان اراک برگزار می گردد .

تکلیف این جلسه بدین شرح است :

اجرای موضوعات زیر در قالب ترکیب آزاد :

۱- جان فدای دهنش باد که در باغ نظر …. چمن آرای جهان خوشتر ازین غنچه نیست

۲- قلندران طریقت به نیم جو نخرند … قبای اطلس آنکس که از هنر عاری است

۳- چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش … زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست

۴- چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست … روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم

۵- عارض رنگین بهر کس مینماید همچو گل … ور بگویم بازپوشان باز پوشاند ز من

گروه : عمومی

پست الکترونیک نمایش داده نمیشود فیلد ضروری *

*